کتاب ساختار ربات های ویژه مکان های ناهموار

 معرفی کتاب  »  کتاب ساختار ربات های ویژه مکان های ناهموار

 کتابی که اینبار به شما معرفی می کنیم کتابی مناسب برای بررسی انواع مکانیزم های ربات های متحرک برای حرکت در سطوح ناهموار است که می تواند مرجعی بسیار مناسب برای کسانی باشد که قصد ساختن چنین ربات هایی دارند باشد . ربات های مورد بررسی در این کتاب بیشتر برا...