کتاب بسیار جالب "طراحی Op Amps For Everyone "

 معرفی کتاب  » کتاب طراحی Op-Amp

[POST] کتاب طراحی OP-AMP > کتاب OP AMPS FOR EVERYONE یک مرجع مناسب برای طراحی تقویت کننده های عملیاتی محسوب می شود. > [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] > نویسنده ی این کتاب RON MANCINI از شرکت TI بوده که سال 2002 این کتاب را در 18 فصل تدوین کرده است. عناوین ف...