پروژه چراغ راهنمایی با AVR با کدویژن

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه چراغ راهنمایی با AVR با کدویژن

در این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر AVR و تعدادی سون سگمنت، یک چراغ راهنمایی رانندگی ۲ زمانه طراحی شده است که هر یک از چراغ ها دارای تایمر شمارش معکوس هستند. در ضمن این پروژه به زبان CODEVISION است. و فایلی که برای دانلود اماده شده شامل : سورس بر...