پروژه دماسنج با نمایشگر سون سگمنت با AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه دماسنج با نمایشگر سون سگمنت با AVR

اندازه گیری دما در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد.گلخانه ها،مرغداریها،کوره های پخت سفال وکاشی ،بیمارستانها ودهها کاربرد دیگر که اهمیت این مدارات را نشان میدهد.اما نکته بسیار مهم در طراحی این مدارات اینست که کاربر بتواند دما را با وضوح بالا قرائت کن...