دیمردیجیتال بااستفاده از ATMEGA8به زبان بیسیک

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » دیمردیجیتال بااستفاده از ATMEGA8به زبان بیسیک

  این پروژه برای کنترل توان الکتریکی مصرف کننده های ACطراحی شده است وبرنامه آن به زبان بیسیک نوشته شده است. برای مشاهده شماتیک مدار به ادامه مطلب مراجع...