پروژه ساعت آنالوگ با lcd گرافیکی و avr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه ساعت آنالوگ با lcd گرافیکی و avr

همانطور که از عکس های پروژه متوجه  شدید این پروژه ساعتی است که بصورت آنالوگ روی GLCD نمایش داده می شود . در این پروژه از آی سی ساعت DS1307 برای دقیق شدن ساعت استفاده شده است میکروکنترلر پروژه ATMEGA16 است ولی می توان از ATMEGA32 هم با کمی تغیرات استفاد...