طریقه خواندن شفت انکودر یا روتو پالسر

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » طریقه خواندن شفت انکودر یا روتو پالسر

انکدر (ENCODER) چیست؟   انکدر که ترجمه فارسی آن رمز گذار میباشد در واقع یک تجهیز الکترومکانیکی است که حرکت یک جسم را به یک کد دیجیتال (0-1 PULSE) یا آنالوگ (4-20MA OR 0-10V) تبدیل میکند و این کد در تجهیز دیگری به نام دیکودر (DECODER) یا رمز گشا  بنا به...