پروژه طراحی قفل سخت افزاری برای پورت سریال و USB

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه طراحی قفل سخت افزاری برای پورت سریال و USB

از مزیت های قفل سخت افزاری می توان به عدم وابستگی کاربر نرم افزار قفل گذاری شده، به فروشنده آن اشاره کرد. چرا که اطلاعات مجوز نرم افزار در حافظه قفل ذخیره می شود و دیگر نیازی به تماس با فروشنده نرم افزار نیست. برای استفاده از قفل های TINY، برنامه نویس ...