پروژه دماسنج فرستنده گیرنده با مادون قرمز infrared

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه دماسنج فرستنده گیرنده با مادون قرمز infrared

با سلام این مدار دارای یک فرستنده و یک گیرنده هست که قسمت فرستنده دما را توسط LM35 سنس یا اندازه گیری میکند و توسط یک دیود مادون قرمز (فرستنده) اطلاعات دما را  برای مدار گیرنده که دارای یک گیرنده مادون قرمز هست میفرستد و مدار گیرنده این اطلاعات (دما) ر...