دو پروژه ی مهم وبا ارزش میکرو در مورد GLCD و اترنت

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » دو پروژه ی مهم وبا ارزش میکرو در مورد GLCD و اترنت

در این پست توضیحات مقدماتی داده شده سپس سورس کد وعکس هر پروژه برای دانلود گذاشته شده است. توضیح مختصر: ۱-به دلیل گسترش اتوماسیون صنعتی واداری روز به روز استفاده از نمیشگر های گرافیکی برای استفاده ی اسانتر  کار بر از سیستم بیشتر وبیشتر می شود. نمایشگر ه...