راه اندازی ماژول LCD Nokia N96 با Code Vision AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » راه اندازی ماژول LCD Nokia N96 با Code Vision AVR

LCD رنگی فوق دارای چیپست به شماره ی ILI9325-ILI9320 بوده که می تواند از طریق 16 خط داده با انواع میکروکنترلر های 8 و 32 بیتی از قبیل AVR-XMEGA-PIC-ARM ارتباط برقرار کرده و اطلاعات مربوط به تصاویر را از آنها دریافت کند. برای LCD مورد بحث امکان راه انداز...