LC متر سلف و خازن سنج با میکروکنترلر avr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » LC متر سلف و خازن سنج با میکروکنترلر avr

با این پروژه شما می توانید ظرفیت انواع سلف و خازن را با دقت نسبتا خوبی اندازه گیری کنید. از مزایای این مدار ارزان بودن , تغییر رنج اتوماتیک و دقت خوب در اندازه گیری می باشد.