راه اندازی سنسور دما و رطوبت SHT10 با Bascom AVR sht10_2

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » راه اندازی سنسور دما و رطوبت SHT10 با Bascom AVR sht10_2

این پروژه مقدار دما و رطوبت محیط را با استفاده از سنسور صنعتی SHT10 اندازه گیری کرده و بر روی نمایشگر LCD نمایش میدهد.  توصیه می شود که برای میکروکنترلرها یک کلید ریست نیز در نظر گرفته شود تا در صورت هنگ کردن میکروکنترلر بتوان از آن استفاده کرد. برای ا...