کنترل کننده ولتاژ با تریستور(با استفاده از نمونه گیری از روشنایی محیط)

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » کنترل کننده ولتاژ با تریستور(با استفاده از نمونه گیری از روشنایی محیط)

 پروژه مورد نظر یک دیمر یا کنترل کننده ولتاژ می باشد . از کاربردهای این مدار می توان به کنترل نور لامپ های رشته ای و یا کنترل دور موتورهای dc، مثل دریل اشاره کرد؛ این مدار بیشتر برای کنترل نور لامپ با استفاده از نمونه گیری از روشنایی محیط طراحی شده است...