فشار سنج با st09

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » فشار سنج با st09

  [فشارسنج-ST09]  در این پروژه از سنسور ST09 استفاده شده است . چون تو پروتئوس این سنسور وجود نداردطراح تصویرش رابرایتان رسم کرده و بجای اون از یک پتانسیومتر استفاده کرده که بعدا آن را حذف کنید ros مشخصات سنسور فشار st09 : اندازه گیری فشار تا ۱۰ بار جری...