ولت متر - آمپر متر با avr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ولت متر - آمپر متر با avr

  [ولت متر-آمپر متر] پروژه ۱۰۰٪  عملی آمپرمترو ولتر متر که برای ساخت آن از lcd 2*16 و atmega8 استفاده شده و تا ۲۵ ولت رو اندازه گیری می کنه در فایل ضمیمه شده موارد زیر موجود هستند . شماتیک مدار فایل هگز برنامه + سورس آن به زبان سی تصاویر از نمونه طراحی...