کنترل لوازم خانه از طریق خط تلفن - 8 کاناله

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » کنترل لوازم خانه از طریق خط تلفن - 8 کاناله

  [کنترل از طریق خط تلفن 8 کاناله] این یک پروژه عملی و خیلی جالب در مورد کنترل وسایل از طریق خط تلفن می باشد که تمامی مراحل بطور کامل توضیح داده شده است . در فایل ضمیمه شده موارد زیر موجود هستند . شماتیک مدار فایل هگز برنامه + سورس آن به زبان سی دیتاشی...