ماشین حساب مهندسی با AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ماشین حساب مهندسی با avr

  این پروژه دارای 2 کی پد می باشد که اولی مربوط به 4 عمل اصلی و دیگری دارای توابع مهندسی و مثلثاتی است و به همراه یک LCD که محاسبات را به زیبایی نمایش می دهد. این ماشین حساب یکی از کامل ترین پروژه های AVR می باشد و به زبان C نوشته شده است. به همراه این...