۰۴
اسفند
ترمومتر و ترموستات با Bascom AVR

ترمومتر و ترموستات با Bascom AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ترمومتر و ترموستات با Bascom AVR

ترمومتر این پروژه دمای محیط را از ۰ تا ۹۹ درجه سانتی گراد با دقت ۰٫۵ درجه سانتیگراد اندازه گیری کرده و آن را بر روی LCD نمایش می دهد. همچنین از این پروژه میتوان بعنوان یک ترموستات نیز استفاده نمود. تا پائین یا بالارفتن دما از حد مشخص را کنترل نمود. این...۱۳
بهمن
ترمومتر و ترموستات با Bascom AVR

ترمومتر و ترموستات با Bascom AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ترمومتر و ترموستات با Bascom AVR

  ترمومتر این پروژه دمای محیط را از ۰ تا ۹۹ درجه سانتی گراد با دقت ۰٫۵ درجه سانتیگراد اندازه گیری کرده و آن را بر روی LCD نمایش می دهد. همچنین از این پروژه میتوان بعنوان یک ترموستات نیز استفاده نمود. تا پائین یا بالارفتن دما از حد مشخص را کنترل نمود.  ...