کنترل از راه دور 5 کاناله مادون قرمز

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت »  کنترل از راه دور 5 کاناله مادون قرمز

  [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] پروژه کنترل از راه دور 5 کانله با مادون قرمز که با میکروکنترلر AVR و به زبان C تهیه شده است. خروجی هر رله با استفاده از کانکتور در اختیار بوده و می توان با آن 5 وسیله برقی را روشن و خاموش کرد . برنامه میکرو به زبان C و با ک...