اتصال کیبورد کامپیوتر به میکرو avr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » اتصال کیبورد کامپیوتر به میکرو avr

باتوجه به درخواست های فراوان دوستان گرامی این پروژه قرارداده شده است تابتوانیدبا اتصال کیبورد کامپیوتر خود به میکرو تایپ کنید و در LCD ببینید و توسط آن پروژه های مختلف درست کنید. کیبورد کامپیوتر دارای 4 سیم میباشد که 2 تا مربوط به تغذیه کیبورد و یکی بر...