ارتباط AVR بلوتوث

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ارتباط AVR بلوتوث

این پروژه برای خودکار سازی لوازم خانه از طریق بلوتوث استفاده میشه. شما میتونید در یک طرف از بلوتوث USB برای کامپیوترتون استفاده کنین و در طرف میکرو از مبدل سریال به بلوتوث استفاده کنین .در اینجا از ماژول بلوتوث SPARKFUN استفاده شده ، ولی شما میتونید از...