ولت متر و آمپرمتر بهمراه ساعت و دماسنج

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ولت متر و آمپرمتر بهمراه ساعت و دماسنج

ولتمتر و آمپرمتر با AVR به همراه دماسنج و ساعت .محدوده آمپرمتر : 0.005 -5 در سه رنج با تنظیم اتومات . مقادیر ولت و آمپر هر 0.25 ثانیه خوانده شده و نمایش داده میشود ! [www.mortezakarami.vcp.ir] تنظیم ساعت هم به فرم زیر است : در حالت کار معمول هنگامی که ...