مدارتسترآی سی های TTLباAVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » مدارتسترآی سی های TTLباAVR

اینم یه پروژه جذاب دیگه که بوسیله اون میتونیدیه تسترارزون قیمت آی سی های پرکاربردTTLداشته باشید. [WWW.MORTEZAKARAMI.V...