اندازه گیری ظرفیت خازن و سلف با AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » اندازه گیری ظرفیت خازن و سلف با AVR

  در این پروژه و با استفاده از میکروکنترلر AVR مداری طراحی شده است که می تواند مقدار یک خازن یا یک سلف را اندازه گیری نماید. برنامه میکرو به زبان بیسیک و با کامپایلر بسکام نوشته شده است ... [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] ادامه مطلب رابخوانید نظریادت...