ویدئو سوئیچرهوشمند چندکانال بامیکروکنترولرPIC

 پروژه های میکروکنترولری PIC » ویدئو سوئیچرهوشمند چندکانال بامیکروکنترولرPIC

به وسیله مدارزیرقادرخواهیدبود تا تصویرچند دوربین رابصورت سوئیچینگ انتخاب کرده وروئیت کنید.این پروژه ازمیکروکنترولرPIC16Fبهره می برد.برای دانلود سورس فایل وشماتیک به ادامه مطلب مراجع...