تستر باطری با PIC و نمایشگر LCD گرافیکی

 پروژه های میکروکنترولری PIC »  تستر باطری با PIC و نمایشگر LCD گرافیکی

    در این پروژه برای نمایش پر یا خالی بودن یک باطری از یک گراف بر روی LCD گرافیکی استفاده شده است. میکروی مورد استفاده در این پروژه PIC16F877A میباشد که میتوانید آن را با PIC16F876 نیز تعویض کنید .فقط کافی است در کامپایلر پرتون هدر مربوطه را فراخوانی ...