کنترل فن با میکرو pic

 پروژه های میکروکنترولری PIC » کنترل فن با میکرو pic

در این پروژه دما و فن روی یک دمای خاص تنظیم می شود اگه دما از این مقدار بیشتر شود فن با حداکثر توان شروع به کار می کند . [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] از ویژگی های این مدار : فایل پرونئوس + شماتیک + سورس برنامه به زبان اسمبل...