پروگرامر USB برای PIC

 پروژه های میکروکنترولری PIC » ارتباط سریال UART بین دو میکروکنترلر PIC

راهنمای ساخت یک پروگرمر USB با نام GTP USB PROGRAMMER برای میکروکنترلر PIC در این پروگرامر از یک میکروی بسیار خاص  به نام PIC18F2550 استفاده شده که متاسفانه در ایران مخصوصا شهرستان ها کمیاب است اما دارای امکانات بسیار متنوع و قدرتمندی میباشد که مهم تری...