درایور ماسفت برای استپر موتور تک قطبی

 آموزش ساخت ربات » درایور ماسفت برای استپر موتور تک قطبی

    همان طور که می دانید موتور های با گشتاور بالا جریان مصرفی زیادی دارند از این رو نمی توان آنها را با درایور های BJT درایو کرد زیرا تلفات حرارتی درایورهای BJT زیاد بوده و دردسر ساز است.        از این رو ما یک مدار راه انداز برای استپر موتور های تک قط...