ساده ترین روبات هوشمند دنیا

 آموزش ساخت ربات » ساده ترین روبات هوشمند دنیا

تعجب نکنید این روباتی که براتون اینجا معرفی میکنم حقیقتا ساده ترین روبات هوشمند دنیاست!!! [ساده ترین روبات هوشمند دنیا :: حسین لاچینی ::] همانطور که در عکس هم می بینید ، این روبات هیچ مدار کنترلی نداره و از قطعات ساده ای ساخته شده حتی چرخ هم نداره !!! ...