آشنایی بامتغییردربرنامه نویسی

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه چهاردهم

در این جلسه نیز در ادامه‌ی مطالب جلسه پیش، سعی می‌کنیم کمی بیشتر با نحوه‌ی برنامه‌نویسی در زبان C آشنا شویم. [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] متغیّر چیست؟ متغیر قسمتی از حافظه است که ما برای آن یک نام دلخواه انتخاب می کنیم و از آن برای نگه داری اطلاعات مورد ...