آموزش ساخت یه ربات مسیریاب ساده (بدون میکروکنترلر)

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه یازدهم

کار را ابتدا از قسمت مکانیک شروع می کنیم، یعنی بدنه‌ی فیزیکی ربات سیستم حرکت تانک ا حالا به حرکت یک تانک جنگی دقت کرده اید؟ اگر دقت نکرده باشید هم متوجه خواهید شد که تانک، مثل خودروهای شخصی معمولی دارای سیستم فرمان نیست، یعنی برای چرخش در سر پیچ ها، چر...