آموزش مبانی دیجیتال

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه دهم

در این جلسه ما وارد مبحث الکترونیک دیجیتال خواهیم شد. این مبحث اهمیت بسیار زیادی در کار ما دارد و ما را به صورت خیلی ملموس‌تر وارد دنیای ربات‌ها می‌کند. مطالبی که در این فصل شما اموزش خواهید دید مطالبی جدید و تازه هستند و دوستان باید با دقت نظر بیشتر م...