آشنایی باآی سی LM358

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه نهم

این جلسه آخرین جلسه از بخش الکترونیک آنالوگ ما هست و انشاالله از جلسه‌ی آینده، وارد مبحث الکترونیک دیجیتال خواهیم شد.    بحث این جلسه‌ی ما در مورد تقویت کننده‌های تفاضلی (Op-Amp) ها می‌باشد. همانطور که درجلسه‌ی هفتم نیز توضیح داده شد، این ICها می‌توانن...