نحوه ی استفاده از منبع تغذیه ی کامپیوتر، به عنوان مولد

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه ششم

همانطور که در جلسات پیش ذکر شد، منبع تغذیه یا Power ِ کامپیوتر شخصی (PC) شما ، می تواند به عنوان یک منبع تغذیه ی ایده آل برای کار ما مورد استفاده قرار گیرد. منیع تغذیه های موجود در کامپیوتر ها، چندین ولتاژ خروجی مختلف دارند که پر استفاده ترین آنها برای...