آموزش کاربامولتی متردیجیتال

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه چهارم

  اولین آزمایش ما تحلیل یک مدار بسیار ساده از نظر ولتاژ . هدف از این آزمایش آموزش کار با مولتی متر، استفاده از قانون اهم، و کد خوانی مقاومت است.  [www.mortezakarami.vcp.ir] ادامه مطلب رابخوان...   لطفأنظریادتون...