جلسه سوم:آشنایی باآی سی بافر74245وآی سی درایورموتورL298

 آموزش ساخت ربات »  آموزش ساخت ربات جلسه سوم

المانهای الکترونیکی و به خصوص IC های دیجیتالی، قابلیت جریان دهی محدودی دارند و قطعاتی مانند موتور، لامپ ، رله و ... که مصرف جریان زیادی دارند را نمی توان مستقیم به آن ها متصل نمو...