دانلود نرم افزار Altium Designer 17.1.6 Build 538

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » دانلود نرم افزار Altium Designer 17.1.6 Build 538 + Altium Vault 3.0.11

برنامه‌ی ALTIUM DESIGNER یک بسته‌ی نرم‌افزاری طراحی الکترونیکی ECAD یا EDA (مخفف ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION و به‌معنی اتوماسیون طراحی الکترونیکی) است که برای تخته‌مدار چاپی (PRINTED CIRCUIT BOARD یا به‌اختصار PCB) و نیز مدارهای مجتمع دیجیتال برنامه‌پ...