نرم افزار راهنمای تراشه های TTL , CMOS

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » نرم افزار راهنمای تراشه های TTL , CMOS

همانطور که می دانیددر بسیاری از طراحی های مدارات الکترونیکی از آی سی های TTL,CMOSاستفاده می کنیم.به همین دلیل برای طراحی بهینه دانستن اطلاعات مربوط به پایه های هرتراشه،سطوح ولتاژ ورودی وخروجی،دمای کار ،فرکانس قابل پشتیبانی و ....الزامیست.ت برای اینکار ...