آموزش کار با نرم افزار pspice

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » آموزش کار با نرم افزار پی اس پایس - pspice

یکی از قدرتمندترین برنامه ها در زمینه طراحی مدارات الکترونیک و تحلیل مقادیر آنها PSPICEمی باشد ، این نرم افزار قادر است مقادیر مختلف جریان و ولتاژ و مقاومت و دیگر مولفه ها ی مدارات الکترونیکی را تحلیل و بررسی نماید همچنین محیط زیبا و ساده ای که در این ...