دانلود NI Circuit Design Suite Power Pro 12.0

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » دانلود NI Circuit Design Suite Power Pro 12.0

امروزیکی ار قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل ، طراحی و ساخت مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را به شما معرفی می کند. NI CIRCUIT DESIGN SUITE که شامل دو هسته اصلی به نام های MULTISIM و ULTIBOARD می باشد. MULTISIM جهت طراحی و شبیه سازی مدارات می باشد که دارای...