دانلود نرم افزار Crocodile Technology 609

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » دانلود نرم افزار Crocodile Technology 609

این نرم افزار شبیه ساز مدارات الکترونیکی ساده  و قطعات مکانیکی و رباتیک  به صورت سه بعدی میباشد  و  همچنین کشیدن pcb  که بسیار جا...