آموزش تصویری نصب نرم افزاVideo tutorial software Proteus 8

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » آموزش تصویری نصب نرم افزار Proteus 8

آموزش تصویری نصب نرم افزار فوف العاده پروتئوس 8 برای آن دسته از عزیزانی که مشکل در نصب این نرم افزار دارند. دقت داشته باشید. که نحوه ی نصب در تمامی ویندوزها به یک شکل می باشد. چند نکته :قبل از نصب تمامی نرم افزار های زیر را باید بر روی سیستم خودتون نصب...