دانلود کتابخانه قطعات پرکاربردDownload library of useful components altium designerبه همراه مدل 3D

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » دانلود کتابخانه قطعات پرکاربرد به همراه مدل 3D

اولین کتابخانه قطعات پرکاربرد به همراه مدل 3 بعدی که شما می توانید در ادامه مطلب لیست قطعات موجود در آن را دیدو و کتابخانه را با حجم 23MB دانلود کنید.   Library of ALTIUM DESIGNER common parts with the first 3D model that you can read in the parts list...