۱۵
شهریور
SMD Decypherبرنامه اندروید کد های smd نسخه ۱٫۰٫۳

SMD Decypherبرنامه اندروید کد های smd نسخه ۱٫۰٫۳

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » معرفی نرم افزارهای کاربردی الکترونیک برای موبایل

SMD DECYPHER یکی از قویترین برنامه های اندروید در زمینه الکترونیک برای شناسایی قطعات SMD  بر اساس کد های ان  ،با قابلیت نمایش پایه ها ، پکیج ،کارخانه سازنده و جستجوی دیتا شیت میباشد. همانطور که میدانید یکی از ویژگی های بارز مدارات و قطعات الکترونیک کوچ...۰۴
اسفند
نرم افزارطراحی منبع تغذیه رگولاتوری

نرم افزارطراحی منبع تغذیه رگولاتوری

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » معرفی نرم افزارهای کاربردی الکترونیک برای موبایل

[WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] نرم افزاربسیارجالبی راکه محیط کاری آنراملاحظه می کنیدبرای طراحی منابع تغذیه ثابت .قابل تنظیم فوق العده است به این صورت که نوع آی سی موردنظرخودبهمراه ولتاژخروجی رابه نرم افزارمی دهیدونرم افزارمدارمناسب درخواست شماراطراحی کرده ...