ترایاک چیست؟

 تست قطعات الکترونیک » ترایاک چیست؟

  ترایاک (به انگلیسی: TRIAC سرنام TRIODE FOR ALTERNATING CURRENT)، قطعه‌ای الکترونیکی است که در صورت فعال‌شدن (تریگر) می‌تواند جریان الکتریکی را در هر دو جهت از خود عبور دهد. ترایاک عملکردی مانند تریستور اما بصورت دو طرفه دارد. ترایاک را می‌توان دو تری...