۲۵
مهر
روش تست دیودشاتکی

روش تست دیودشاتکی

 تست قطعات الکترونیک » تست انواع دیود

روش تست دیود(دوبل)  همچنانکه در شکل ملاحظه می شود هرگاه دو عدد دیود به صورت آند مشترک و یا کاتد مشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند . که هردو نوع آن را در شکل ملاحظه می کنید .۲۵
مهر
روش تست دیودپل

روش تست دیودپل

 تست قطعات الکترونیک » تست انواع دیود

تست دیود پل  در خارج ازمداردر ده مرحله اجرا می شود . همچنانکه در شکل ملاحظه می شود پل دیود دارای دو پایه ورودی متناوب و دو پایه خروجی مثبت و منفی می باشد . جهت تست آن مراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید . 1 - مولتی را در مُد RX10K قرار داده و دو پایه ورود...۲۵
مهر
روش تست LED

روش تست LED

 تست قطعات الکترونیک » تست انواع دیود

تست دیود نوری ( LED ) چون LED یک دیود می باشد و بنا براین باید به عنوان دیود در مدارات مورد استفاده قرار گیرد . و هیچ وقت دیود را در مدار به عنوان مصرف کننده در نظر نداشته باشید . ونیز می دانیم هیچ مداری بسته بدون مصرف کننده نیست . نتیجه عرایضم این است...۲۹
اردیبهشت
تست دیود

تست دیود

 تست قطعات الکترونیک » تست انواع دیود

تست انواع دیود توسط مولتی متر : مولتی متر دیجیتال دیود را در گرایش مستقیم قرار داده و فقط ولتاژ بایاس آن را نشان می دهد . و بدین وسیله سلامت دیود تائید می شود . به طور خلاصه دیدو از یکسو راه داده و از سوی دیگر اتصال باز است. تست قطعات در مدار و تست قطع...