وریستور چیست؟

 شناخت قطعات الکترونیک » وریستور چیست؟

وَریستورها که به عنوان مقاومت‌های وابسته به ولتاژ (VOLTAGE DEPENDENT RESISTORS) از آنها یاد می‌شود، قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از مدارهای الکترونیکی و سیستم‌های قدرت توسط جذب انرژی اضافی و تنظیم مقادیر ناخواسته ولتاژهای زودگذر (ناپاید...