۲۵
مهر
دیود زنر

دیود زنر

 شناخت قطعات الکترونیک » دیودچیست؟

دیودزنر(zener diode) ساختمان این دیودازدونیمه هادی نوع N,Pتشکیل شده است منتهی درصدناخالصی نیمه هادی هادردیودزنربادیودهای معمولی متفاوت است.این دیوددارای خاصیت بسیارجالبی است که درزیربه شرح آن می پردازیم. ادامه مطلب ر...۲۵
مهر
دیودچیست؟

دیودچیست؟

 شناخت قطعات الکترونیک » دیودچیست؟

دیود (به انگلیسی: Diode)، (نام‌های دیگر:دوقطبی الکتریکی، یکسوساز) قطعه‌ای است الکترونیکی دو سر است که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد(در این حالت مقاومت دیود ایده آل صفر است)و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بسیار بالایی (د...